Konstytucja

Jest to najważniejsza ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej.