Trybunał Konstytucyjny

Jest to najwyższy organ władzy sądowniczej.