Wolność

Konstytucja każdemu zapewnia wolność wyrażania swoich poglądów oraz przekonań.